Even stilstaan… en meebewegen

 

Juist nu Corona uw en onze wereld flink heeft veranderd, blijft het ritme van de seizoenen ons houvast geven. De herfst komt er aan. In het strijklicht van de zon glanst wat er gegroeid is. De natuur laat los wat ze niet nodig heeft, en wat straks weer nodig is wordt goed bewaard in de bodem. Ook voor ons tijd om even stil te staan en te ervaren hoe alles verandert. En te kijken hoe we kunnen meebewegen. Net als de natuur.

 

Deze periode kijken we terug, én vooruit. Er wordt geoogst en er worden plannen gemaakt voor volgend jaar. We verantwoorden ons beleid, zoals in onze jaarverantwoording, en ontwikkelen de kaders voor volgend jaar. In deze tijd spreken we ook intensief met de financierders van onze zorg en de ketenpartners. Bijvangst van de Covid-crisis is dat de onderlinge samenwerking steeds beter wordt.

 

Voor wat betreft Corona kijken we ook terug en vooruit. Het leven en werken op onze gemeenschappen en in de huizen heeft allerlei veranderingen moeten ondergaan. Dat valt echt niet mee. Onder onze bewoners zijn er velen met een kwetsbare gezondheid. De regels die hen moeten beschermen zijn vaak moeilijk te begrijpen en hanteren. Voor henzelf, familie en begeleiding een hele opgave.

 

De geforceerde aanpassingen leveren vaak wel weer goede nieuwe inzichten op. We ontdekken hoe we anders en slimmer kunnen werken. We proberen uit, stellen bij en komen verder: aangepaste 1,5 meter dagbesteding, alternatieve dagopeningen, slimmer online samenwerken en volgende week een Michaëlsfeest in een nieuwe vorm: in en om de woning.

 

De bewoners verrassen ons soms met hun wendbaarheid en positieve kijk, zoals uit het mooie verhaal van Marie Louise blijkt. Ze heeft houvast aan wat hetzelfde blijft: haar groep, haar familie, haar woonplek. En ze staat open voor de veranderingen die zich vanwege Corona aandienen.

Die spirit nemen we mee, ze geeft ons vertrouwen in de veerkracht en de creativiteit van onze gemeenschap!

 

Fijn dat u ons volgt, meeleest en meeleeft. We staan altijd open voor wat u daar van vindt.

 

Raad van Bestuur
Remco Bakker
Annemarie Zuidweg


Klik hier voor het Nieuwsbrieven archief.