Op Breidablick wordt langdurige zorg voor mensen met een beperking en niet aangeboren hersenletsel geboden. Op ons terrein staan 8 huizen, daarnaast hebben we een woonboerderij aan de Middenweg,  een zorgtuinderij in Sijbekarspel en een woonboerderij in Warder. We bieden zorg aan 170 bewoners, en doen dat met 350 medewerkers.. Wij werken vanuit het antroposofische gedachtengoed, wat betekent dat we veel belang hechten aan de woonomgeving, dat er veelal gewoond wordt in kleine, heterogene groepen, en dat we er vanuit gaan dat ieder mens zijn/haar bijdrage levert aan het grotere geheel. Onze cliënten wonen en werken veelal op dezelfde locatie. Er is veel dynamiek en onderlinge afstemming, onze instelling is als een klein dorpje in het grote dorp Middenbeeemster. Er is veel uitwisseling met de dorpelingen en omgekeerde integratie. Breidablick maakt onderdeel uit van de Raphaelstichting.

Momenteel hebben wij twee vacatures voor de functie van

Teamleider

Als woonhuisleider ben je ervoor verantwoordelijk dat de dagelijkse gang van zaken goed draait binnen een woonhuis. Je werkt zelfstandig, maar hebt de staf en je collega woonhuisleiders naast je die je ondersteunen in je werkzaamheden. Samen met je collega teamleiders vorm je een team, en met hen werk je samen voor heel Breidablick. We verwachten een belasting van 24 – 28 uur per week.

Op het Johanneshuis wonen 14 volwassenen met een licht verstandelijke beperking begeleid zelfstandig. Een aantal van hen kent bijkomende psychiatrische problematiek. 9 personen wonen in appartementen in de nabijheid van de groepsruimte, de anderen verspreid in appartementen op het terrein van Breidablick. Het team bestaat uit 9 collega’s.

Op Artaban wonen 16 (jong) volwassenen met verschillende beperkingen, onder andere autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag. Er zijn 2 woongroepen, en 1 cliënt woont begeleid zelfstandig bij ons op het terrein. Een aantal cliënten kent een psychiatrische problematiek. Er zijn bewoners die vragen om verzorging en begeleiding in de ADL, en ook die in hun zelfredzaamheid begeleid moeten worden.
Het team bestaat uit 12 collega’s.

Specifiek wordt er van jou als woonhuisleider verwacht dat je voldoet aan deze kenmerken:

• Je hebt gedegen ervaring als groepsmedewerker en persoonlijk begeleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
• Je hebt een zorg-gerelateerd diploma en HBO werk- en denkniveau en eventuele bereidheid om een opleiding op HBO – niveau te volgen
• Je hebt een situationele stijl van leidinggeven: je hebt gevoel voor de verschillende omstandigheden waaronder medewerkers werken, en voor de verschillende deskundigheden en ervaringen onder de medewerkers
• Je hebt een goed zelfreflectief vermogen. Dit wil zeggen dat je je bewust bent van je competenties en beperkingen. Je nodigt de omgeving uit om kritisch te staan t.a.v. het eigen functioneren
• Je begrijpt goed wat het betekent dat er gewerkt wordt vanuit de driehoek bewoner – verwant – persoonlijk begeleider.
• Je kent de bewoners goed, en hebt goede, open contacten met de verwanten
• Je hebt een dienstbare houding, geeft openheid t.o.v. medewerkers, collega woonhuisleiders/ werkplaatscoördinatoren en directeur
• Je bent goed op de hoogte van wet- en regelgeving t.a.v. de gehandicaptenzorg of zorgt dat dit inzicht zich snel ontwikkeld
• Je onderschrijft de antroposofische visie van de Raphaelstichting
• Je voelt je medeverantwoordelijk voor woning-overstijgende ontwikkelingen op Breidablick
en hebt hierin een actieve houding en een gezonde dosis ‘zin’.

Selectieprocedure:
Er is een sollicitatiecommissie waaraan deelnemen: een verwant, een medewerker, een woonnuisleider en de directeur.

Breidablick biedt je een functie op een prachtige werkplek, in een instelling die in beweging is.
Er is veel ruimte voor scholing. Je krijgt een grote mate van zelfstandigheid.
De functie wordt gewaardeerd in FWG 50.

Een uitgebreide omschrijving van de functie is te verkrijgen bij Marleen Swart , alwaar je ook kunt solliciteren tot uiterlijk 1 november 2018: sollicitaties@breidablick.nl.