Queeste in Alkmaar biedt diagnostiek, ondersteunende en acitiverende begeleiding en behandeling aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast biedt Queeste logeermogelijkheid.

Ook op andere locaties van de Raphaëlstichting worden diensten, zoals logeren en naschoolse opvang, aangeboden.

Ambulante begeleiding
Queeste, Alkmaar
Rudolf Steiner Zorg, Den Haag

Thuisondersteuning
Rozemarijn, Haarlem

Diagnostiek  
Queeste
, Alkmaar

Behandeling/therapie
o.a. bij Queeste Alkmaar, maar ook op de instellingen Breidablick, Midgard, Scorlewald, Rozemarijn en Rudolf Steiner Zorg

Logeren
Breidablick, instelling Middenbeemster
Artemis, zorgboerderij Warder
Het Molenhuis, logeerhuis Alkmaar
Ferm Rozemarijn  buurtschap in Haarlem

Naschoolse opvang
Breidablick, instelling in Middenbeemster
Ferm Rozemarijn  buurtschap in Haarlem