Kijken naar wat goed gaat, accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen. Wát voor beperking zij ook hebben. Dát kenmerkt de antroposofische zorg.

In antroposofische zorg gaat het niet alleen om de zorg voor fysiek en psychisch welzijn. De focus ligt vooral op het vinden en benutten van ontwikkelingsmogelijkheden.
Daarvoor zijn een goede sfeer, het mogen zijn wie je bent, het aandacht hebben voor elkaar en het voelen dat je van waarde bent, belangrijke voorwaarden. Voor zowel cliënt als medewerker!
Een ‘luisterende’ houding is daarvoor essentieel.

Over de kernwaarden van de sociaaltherapie (gemeenschapsvorming, ritme en rituelen, beroepsontwikkeling, omgevingskunde, ontwikkelingsgerichte begeleiding, relatievorming) zijn  filmpjes gemaakt. Klik hier.

Wil je meer over onze visie weten? Klik hier.