Mijn naam is Michelle, ik ben werkplaatsleider op Breidablick, één van de locaties binnen de Raphaëlstichting.
Nadat ik de opleiding ‘gespecialiseerd pedagogisch werker’ MBO niveau 4 had afgerond, ben ik nog een specialisatie jaar ‘Jeugdzorg’ gestart. Ik wilde mezelf verder specialiseren op het gebied van kinderen met een specifieke hulpvraag.

Stage
Tijdens mijn opleiding ‘Jeugdzorg’ liep ik stage op het Molenhuis van Queeste, een logeerhuis voor kinderen met een verstandelijke beperking. Veel ervaringen en mooie herinneringen opgedaan.

Antroposofie
Op het Molenhuis kwam ik voor het eerst met de antroposofie in aanraking, in het begin was het allemaal een beetje onwennig en nieuw. Ik ben niet gelovig opgevoed en had deze ervaring ook niet opgedaan tijdens mijn studie of eerdere opleidingen.
Behalve de kenmerkende vieringen van de jaarfeesten kwam er voor mij meer bij kijken. Het bewustzijn werd geprikkeld, bewust zijn van waar je bent en met wie, bewust van voeding en omgeving, van de warmte die een antroposofische instelling brengt, een huiselijk gevoel. Bewust ook van de saamhorigheid en het gevoel dat iedereen zichzelf mag zijn.

Woonbegeleidster
Na het afronden van mijn opleiding en stage solliciteerde ik op Scorlewald in Schoorl. Daar werd ik aangenomen als woonbegeleidster.
Als woonbegeleider ben je een persoonlijk begeleider van één of meerdere cliënten, heb je contact met verwanten, houd je dossiers bij en werk je samen met meerdere disciplines. In alles staat de cliënt centraal.
Voor mij was het nieuw om met volwassen cliënten te werken.
Ik vond het erg interessant om mensen die allemaal hun eigen mogelijkheden hebben, te begeleiden en op verschillende hulpvragen in te spelen.
Inmiddels ben ik werkplaatsleider op de tuin van Breidablick.

De visie
Ik ervaar dat de visie van de Raphaëlstichtig een mooie basis is voor kwalitatief goede humane zorg. De zorgvraag van de cliënt is in alles het uitgangspunt.
Momenteel ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan en werk ik op Breidablick in Middenbeemster.
De diversiteit in het werken binnen de Raphaëlstichting blijft uitdagend en biedt een geweldige mogelijkheid om te groeien.  Als medewerker en als mens.