Met intranet en extranet worden websites bedoeld die alleen beschikbaar zijn voor een beperkt aantal personen, en niet voor het algemene publiek. Het gaat hierbij dus om gesloten gebruikersgroepen. In de meeste gevallen hebben gebruikers een inlogcode, of is de website bijvoorbeeld alleen toegankelijk op de locatie van de organisatie.

Intranet
Primair bedoeld voor het veilig delen van bedrijfsinformatie of -processen met andere personen binnen een organisatie. Voorbeelden binnen de Raphaëlstichting zijn de nieuwsbrief archieven voor medewerkers en overige interne nieuwsberichten of mededelingen.

Extranet
IP-gebaseerd privénetwerk voor het veilig delen van bedrijfsinformatie of -processen met verkopers, leveranciers, klanten, partners of andere bedrijven. In essentie is het een platform waarop transacties, diensten of informatie veilig kunnen worden uitgevoerd of uitgewisseld. Voorbeelden binnen de Raphaëlstichting zijn de BITool, ONS rapportage en overige rapportages binnen de BITool.

IP-adres toevoegen
Nadat u een IP-adres heeft toegevoegd, is het Intranet of Extranet toegankelijk via het opgegeven IP-adres. Als u probeert toegang te krijgen tot Intranet of Extranet vanaf een andere IP-adres buiten het Raphaëlstichting netwerk, wordt de toegang geweigerd en wordt de huidige pagina “Toegankelijkheid” weergegeven. Om een IP-adres toe te voegen klikt u hier.