De verpleeghuiszorg wordt op twee locaties geboden.

Op locatie Tobiashuis (Nieuwe Parklaan 58) bieden we op drie verpleegafdelingen zorg aan bewoners met een somatische zorgvraag. Dit kan een revalidatie-zorgvraag zijn gericht op herstel, of een langdurige zorgvraag bij een chronische ziekte.

Op locatie De Brug (Medemblikstraat 275) worden bewoners met een psychogeriatrische zorgvraag verpleegd in een afdeling die in kleinschalige woonvormen opgedeeld is.

In het verpleeghuis zijn geen vaste bezoektijden. Iedereen is de hele dag van harte welkom. Wel vragen wij begrip voor het individuele zorg- en therapieprogramma. Het kan zijn dat we u dan vragen even te wachten.

Door een familielid van een cliënte is op Zorgkaart.nl het volgende stukje geplaatst over de afdeling De Brug:
Door omstandigheden hier terecht gekomen. Wat een verademing met het verzorgingshuis waar ze eerst woonde en geen raad met haar wisten. Hier op de Brug wordt ze liefdevol verzorgd en laten ze haar in haar waarde. Er is een warme sfeer, de activiteitenbegeleidster doet ontzettend veel mooie dingen, zusters hebben een luisterend oor en begrip en er is harmonie onderling. Vooral sinds de teamleidster hier is gekomen is er veel verbeterd. Accommodatie is verouderd tijdelijk, en is ook voor de zusters behelpen. Maar daar kijk je op gegeven moment doorheen. Ik hoop dat we de verhuizing mogen meemaken en genieten van buiten zijn. Een tuin word wel gemist, maar dat is geen halszaak. De zorg krijgt van mij een dikke pluim! (sept. 2013)