www.respijtwijzer.nl
Rudolf Steiner Zorg biedt ook ‘respijtzorg’. Respijtzorg is de tijdelijke overname van de zorg van een mantelzorger met het doel om de mantelzorger vrijaf te geven. De mantelzorger kan zich dan even onttrekken aan de zorgtaken. Om iedereen gemakkelijk wegwijs te maken in het aanbod aan vrijwillige en professionele respijtzorg in Den Haag is een ‘Respijtwijzer’ voor professionals en mantelzorgers ontwikkeld. Lees meer op de website, klik hier.