Logeren bieden we aan op onze locatie aan de Laan van Angers. We werken aan een verbinding van de kinderen met hun eigen plekje in het logeerhuis, door hen mee te laten helpen om deze plek goed te verzorgen. Met de kinderen wordt afgewassen, gestofzuigd en opgeruimd; er worden mooie plekken gemaakt om van te genieten.

Medewerkers bewaken de sfeer. Dit houdt in dat kinderen worden gemotiveerd om dingen te doen die afgestemd zijn op hun kalenderleeftijd en ontwikkeling. Maar ook dat er binnen het programma voor gezorgd wordt dat er rustmomenten zijn. Sommige kinderen hebben het nodig even bij te tanken. Kinderen worden positief aangesproken. Ruzies worden goed opgehelderd en we zijn alert op pestgedrag.

We willen dat er een ritme ontstaat dat steeds terugkeert en waar kinderen en medewerkers houvast aan hebben.. Hier is tijd en stabiliteit voor nodig. Dit betekent ook dat er zo zorgvuldig mogelijk omgegaan wordt met wisselen van medewerkers en de introductie van nieuwe kinderen, zodat deze de tijd krijgen om aan elkaar en aan de nieuwe groepssamenstelling te wennen.