Uniek buurtschap

In het buurtschap van Ferm Rozemarijn is er plek voor kinderen met een intensieve zorgvraag en (jong)volwassenen die sociaal kwetsbaar zijn. Er wonen verschillende gezinnen als goede buren, die ieder  op een eigen wijze een belangrijke bijdrage hebben in de kwaliteit van leven in de gemeenschap. Met elkaar vormen zij een sociale gemeenschap. De kinderen en (jong)volwassenen hebben de intensieve zorg en begeleiding nodig van mensen die hen professioneel bijstaan.

Veilig voelen
Medewerkers, mantelzorgers, verwanten en buren dragen bij aan een ‘zijnskwaliteit’ die de bewoners van het buurtschap een geborgen en veilig gevoel kunnen geven. De orientering op een antroposofische mensvisie geeft mensen de ruimte waardoor zichtbaar kan worden wie ze zijn.

Ontmoeten
Elkaar ontmoeten is een belangrijk gegeven. De woningen liggen in een hoefijzervorm rond de centraal gelegen tuin. Deze tuin is de ontmoetingsplek bij uitstek, als het kloppend hart van de buurtschap, hier kom je elkaar tegen. Als het weer dat toelaat, wordt er buiten gezamenlijk gegeten. Ook de jaarfeesten worden met elkaar gevierd.

Woonruimtes
Voor jongere en oudere kinderen met verstandelijke beperkingen zijn er twaalf plaatsen. Zij wonen in twee groepen van ieder zes tot zeven kinderen. Verder zijn er zes appartementen voor jonge mensen die zelfstandig kunnen wonen, maar vanwege hun vragen een sociale inbedding zoeken. Vervolgens is er een huiskamer plus tweemaal vier eigen kamers: zowel voor jonge mensen die nog op 24-uursbegeleiding zijn aangewezen, als voor jonge mensen die al zelfstandiger kunnen wonen met een eigen ruimte met douche en toilet en de mogelijkheid te leren koken. Zij hebben echter wel dagelijks het contact met een begeleider nodig.
klik hier om de brochure te downloaden