U bent op zoek naar meer informatie over het zorgaanbod van Queeste. Hier ziet u een beknopt overzicht van de vormen van zorg die wij aanbieden.

Ambulante begeleiding
Queeste biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding aan mensen waarbij sprake is van een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Wij maken hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd of IQ. Onze ambulant begeleiders helpen de cliënt om de regie te behouden, om zo veel mogelijk zelfstandig deel uit te blijven maken van de samenleving.
Wilt u meer informatie? Klik hier.

Specialistische GGZ
Queeste biedt poliklinische specialistische GGZ (SGGZ). Wij doen onderzoek bij jeugdigen en volwassenen waarbij mogelijk sprake is van complexe en/of ernstige psychische problematiek (diagnostiek). Wanneer dit het geval is, kunt u ook bij ons terecht voor een behandeling op maat. Wij bieden naast reguliere GGZ therapieën ook antroposofische therapieën. Queeste hanteert geen IQ grenzen. Dat wil zeggen dat ook mensen met een verstandelijke beperking welkom zijn bij ons.
Wilt u meer informatie? Klik hier.
Wilt u informatie over de zorgpaden, klik hier.

Logeren, dagopvang en buitenschoolse opvang in Het Molenhuis (Alkmaar)
Het Molenhuis van Queeste biedt 7 dagen per week diverse opvangmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, sociaal emotionele en/of meervoudige beperking. Voor u als ouder biedt Het Molenhuis een verantwoord en prettig verblijf voor uw kind. Wij hebben vijf logeerplekken. Daarnaast bieden we dagopvang en buitenschoolse opvang aan.
Wilt u meer informatie? Klik hier.

Bij het maken van een juiste match tussen vraag van cliënt en aanbod op de locatie worden ook locatie-specifieke inclusiecriteria (criteria waardoor een cliënt in zorg kan worden opgenomen) en exclusiecriteria (criteria waardoor een cliënt niet in zorg kan komen) gebruikt’

Expertise en consultatie
Queeste beschikt over diverse specialisten, onder meer op het gebied van SGGZ diagnostiek en ambulante begeleiding. Wij stellen onze specialistische kennis beschikbaar aan collega-zorginstellingen. Door mee te werken aan het verbeteren van de zorg voor cliënten binnen andere instellingen en het vergroten van kennis van collega’s, verwijzers of studenten, dragen wij bij aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in zijn algemeenheid.

Wilt u meer informatie? Klik hier.

Voor omschrijvingen van de diverse indicaties en voor meer informatie over de zorgovereenkomst , klik hier.


De Raphaëlstichting
Queeste is onderdeel van de Raphaëlstichting. De Raphaëlstichting heeft diverse instellingen, zorgboerderijen, -tuinderijen, winkels en kinderdagcentra. Klik hier om naar de website van de Raphaëlstichting te gaan.