Voor ambulante individuele begeleiding heeft u een indicatie nodig van het CIZ (BG IND).
Deze begeleiding bieden wij aan mensen, meestal in hun eigen leefomgeving.
Als u zich aanmeldt bij ons met deze indicatie zal er kort daarop contact met u worden opgenomen om uw vraag goed te verduidelijken. Op grond hiervan wordt een dienstverleningsovereenkomst en een zorgplan opgesteld.
Alle cliënten krijgen een vaste hulpverlener toegewezen die de begeleiding in de thuissituatie organiseert en uitvoert. Samen wordt een antwoord gezocht dat bijdraagt aan de ontwikkeling en aan de kwaliteit van uw leven. We willen u respectvolle aandacht geven.
We hebben verschillende mogelijkheden om aan uw hulpvraag te voldoen:

1. Begeleiding van volwassenen
Hierbij krijgt de cliënt begeleiding van onze ambulant begeleider in het dagelijks leven met als doel uw zelfredzaamheid te bevorderen, bijvoorbeeld bij:
• het onderhouden van sociale contacten,
• het eigen leven vorm te geven en zelf te bepalen,
• het leren van vaardigheden die nodig zijn in het maatschappelijk leven,
• het structureren van de huishouding,
• het vinden van een dagelijks ritme van een goede dagbesteding,
• het oplossen van problemen en goede communicatie met derden,
• het nemen van besluiten en het zelfstandig gaan naar instanties.
Bepaalde activiteiten of leermomenten kunnen ook worden aangeboden samen met andere cliënten van Queeste. Bijvoorbeeld samen koken, het doen van activiteiten of met elkaar bespreken hoe lastige kwesties aangepakt kunnen worden. De begeleiding kan ondersteunend bedoeld zijn en/of om nieuwe vaardigheden te leren.

2. Begeleiding van kinderen
Deze begeleiding is gericht op kinderen en kan praktisch bedoeld zijn om ouders/verzorgers te ontlasten, zoals:
• samen met het kind zwemmen,
• wandelen of boodschappen doen,
• in een speeltuin of het bos spelen,
• tijdelijk oppassen.
De begeleiding kan ook activerend bedoeld zijn voor kinderen die in de thuissituatie sociaal emotionele vaardigheden dienen aan te leren zoals zelfredzaamheid en het leren plannen van huiswerk.

3. Behandeling
Het kan zijn dat u van het CIZ een indicatie voor behandeling (BH IND) heeft gekregen. Bij behandeling gaat het om herstel van een aandoening of het voorkomen dat deze erger wordt. Het kan gaan om een specifieke behandeling die primair in verband staat met een beperking, een psychiatrische aandoening of een psychische stoornis.
We zullen ons dan richten op het verbeteren van de aangemelde problematiek. We bieden verschillende hulpmiddelen (zorgmodules) om te bereiken, zie hiervoor onze algemene folder.
Soms kan het nodig zijn om te onderzoeken wat er precies aan de hand is en waardoor dit veroorzaakt wordt. We noemen dit een diagnostisch onderzoek.
Door wie wordt u geholpen?
Behandeling en diagnostiek wordt door gezondheidsmedewerkers gedaan.
Begeleiding wordt door de ambulant begeleiders gedaan.
Zij zijn allen medewerkers die een opleiding hebben gedaan op mbo- of hbo-niveau sociaal pedagogisch werk en die deskundig zijn om hun vak professioneel uit te oefenen.