Opleiding Maatschappelijke Zorg

De Raphaëlstichting biedt leerwerkplekken voor mensen die de BBL (beroepsbegeleidende leerweg) opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 3 of 4 volgen aan een ROC, bijvoorbeeld het Horizon College. Daarnaast zullen deze mensen worden opgeleid in de antroposofische zorg.

Kosten voor de MZ opleiding worden betaald door de instelling waar de deelnemer werkzaam is. Uitgezonderd zijn de kosten voor verplichte literatuur en andere lesmaterialen.