De klachtenfunctionaris is een een externe, onafhankelijke persoon van het ECKG die niet in dienst is bij de Raphaëlstichting. De klachtenfunctionaris is direct betrokken bij de eerste opvang en afhandeling van klachten. De klachtenfunctionaris kan de cliënt bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen en advies geven met betrekking tot het indienen van een klacht en het formuleren van de klacht.

De klachtenfunctionaris streeft ernaar binnen zes weken te laten weten wat de uitkomst is.

Klik hier om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van het ECKG.
Klik hier voor de klachtenregeling Wkkgz van Stichting  Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Adres: info@eckg.nl