U kunt uw klacht per email  richten aan de klachtenfunctionaris van het LSR.
Email: info@hetlsr.nl onder vermelding van ”klacht” bij het onderwerp.