De Jaarverantwoording 2018 bestaat uit de volgende stukken:

Kwaliteitsrapport VG/VV
Publieksversie (samenvatting van het kwaliteitsrapport)
Jaardocument (bestuursverslag, jaarrekening en controleverklaring accountant)
Film ‘Lerend en Luisterend’ (cliëntversie van het kwaliteitsrapport – duur: 13:23 min)

Archief
Jaarverantwoording 2017

Meerjarenplan
Het meerjarenplan 2017 – 2020  ‘Luisteren … en doen’ (pdf)
Het meerjarenreisplan – Luisterversie voor cliënten

Op initiatief van de cliëntenraad van Rudolf Steiner Zorg in Den Haag is er een luisterversie gemaakt van het meerjarenplan van de Raphaëlstichting ‘Luisteren… en doen’, speciaal voor cliënten. De luisterversie is door een van de leden ingesproken.

Luisteren … en doen! – Compleet – (13:19 min.)
Luisteren … en doen! deel 1 – Voorwoord  (2:33 min.)
Luisteren … en doen! deel 2 – Wonen, werken, vrije tijd ( 2:10 min.)
Luisteren … en doen! deel 3 – Antroposofie (2:33 min.)
Luisteren … en doen! deel 4 – Sociaal ondernemen (2:12 min.)
Luisteren … en doen! deel 5 – Duurzaamheid (1:52 min.)
Luisteren … en doen! deel 6 – Goede Zorg (2:02 min.)