Samen werken aan een nieuw meerjarenplan

Meer kamers

 

“Ik wil graag in Amsterdam wonen” ,“Waarom hebben we niet meer uitjes?” ,“Antroposofie… dat moet je gewoon doen!”,“Het is belangrijk dat we echt goed naar elkaar luisteren. Ook wij als bewoners naar elkáár.”
“De Raphaëlstichting moet transparanter.”, “Betrek ouders meer; zij zijn ook stakeholders” 

“Kijk niet weg, ga onzekerheid en moeilijke zaken aan. Sommige antwoorden zijn ‘om ons heen’. Vertrouw op intuïtie.” 

“Organiseer netwerkevents voor jonge ondernemers.”,“Haal ondernemerschap bij jullie naar binnen en breng sociale aspecten van ondernemerschap naar buiten.”, “Als je de poort van de Raphaëlstichting open stelt, dan komt er beweging.”, “Ga de buitenwereld in.” 

Deze – en veel meer – aanbevelingen en opmerkingen klonken de afgelopen maanden tijdens een aantal bijeenkomsten met bewoners, ouders/verwanten, medewerkers en stakeholders.

Op deze wijze is er een meerjarenplan van ons sámen aan het ontstaan. Of is het niet beter om van een meerjarenbeweging te spreken? Immers, een plan met vastomlijnde doelen in een tijd waarin de  samenleving om ons heen snel verandert, heeft een korte houdbaarheid.
Een beweging die je inzet met elkaar kan vanuit een actief luisterende houding (naar elkaar en naar de vragen vanuit de samenleving) blijvend werkzaam zijn. Het belang van luisteren, écht luisteren, klonk meermalen. Wáár ben je te beluisteren, durven we te luisteren naar dat wat we niet willen of kunnen horen? Hoe kunnen we werkelijk gehoor geven aan dat wat klinkt?

Gaandeweg het proces werden vijf thema’s zichtbaar: Antroposofie, Kwaliteit van Zorg, Duurzaamheid, Sociaal ondernemen en Wonen – werken – vrije tijd. Deze thema’s zullen in de komende jaren belangrijk worden gemaakt.

De publicatie volgt in het najaar. We houden u daarvan op de hoogte.