Werkplaatsleiders werken aan zichtbaarheid en verbinding.

Dijkgatshoeve
Hoe breng je met producten en diensten de relatie van de bewoner/deelnemer met de omgeving in beeld?
Deze vraag was het uitgangspunt van de interne opleiding ‘Verbindend vormgeven’ voor werkplaatsleiders van de Raphaëlstichting.
Onderdeel van de opleiding waren werkbezoeken zoals aan De Prael, een Amsterdamse bierbrouwerij waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werken. De werkplaatsleiders kregen ook les van deskundigen over sociaal (zelf)ondernemen, presenteren, netwerken en over het ‘werken met doelen’ vanuit de wilsrichting van bewoners en deelnemers.

Uniek aan de opleiding was een samenwerking met het Mediacollege Amsterdam. Aan het eind van het opleidingsjaar werden de werkplaatsleiders gekoppeld aan 4e-jaars eindexamenstudenten die als eindexamenopdracht een filmpje maakten waarin bewoners, product en werkproces in verbinding met de omgeving zichtbaar moest worden gemaakt. Een hele opgave met verrassend mooie resultaten.
Bij de eindpresentatie werden de filmpjes vertoond en vertelden de cursisten over het proces dat ze hadden doorgemaakt.

Bekijk de mooie filmpjes van Houtkloverij Midgard (Yoeri Rog), Rozemarijn Santé (Brandon Gervacio), Studio Rozemarijn houtwerkplaats (Ferrell Voll), Studio Rozemarijn textielwerkplaats (Len van der Kamp), Ouderenwerkplaats Scorlewald (Vincent Brocken), Feniks en Dijkgatshoevee (Kevin Ligtvoet).