Meedenkers gevraagd over gedragscode

Meedenkers gevraagd voor het ontwikkelen van een gedragscode voor de Raphaëlstichting

 

De Raphaëlstichting wil de bestaande richtlijnen rondom gedrag vernieuwen en ontwikkelen tot één gedragscode die gedeelde kaders geeft aan alle betrokkenen over onze omgang met elkaar. In het bijzonder wil het medewerkers duidelijkheid geven over de omgang met cliënten en verwanten. Hoe gaan we om met vriendschappen, begeleiding van vrijetijdsbesteding, social media, internet etc.?

 

Op verzoek van bestuur is er een werkgroep gedragscode in het leven geroepen die de opdracht heeft gekregen om deze gedragscode te ontwikkelen.
De opdracht is: alle medewerkers van de Raphaëlstichting kennen – en handelen conform – de gedragscode van de Raphaëlstichting. 
Medewerkers zijn zich bewust van hun eigen handelen en kennen en herkennen risico’s bij cliënten en maken dit actief bespreekbaar (tegenwoordigheid van geest).

 

Voor deze werkgroep zoeken wij medewerkers, cliënten en verwanten die met ons mee willen denken.

 

Kernvraag voor verwanten zou daarbij kunnen zijn: hoe wenst u dat medewerkers omgaan met cliënten of met u, of wat wenst u juist niet?

 

Wilt u meedenken hierover, stuur dan een mail naar Guido van der Hulst, g.vanderhulst@scorlewald.nl


Klik hier voor het Nieuwsbrieven archief.