Ervaringen met cliëntportaal CarenZorgt positief

Verwant, medewerker en cliënt aan het woord

 

Het cliëntportaal CarenZorgt is volop in onderzoek bij pilotgroepen van Midgard, Scorlewald, Novalishoeve, Rozemarijn en (sinds kort) Breidablick. Via CarenZorgt kunnen cliënten, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers meekijken in de rapportage en het zorgplan van een cliëntdossier in OnsECD. Uiteraard geldt dat alleen voor het eigen dossier (in het geval van een cliënt) en voor het dossier van hun eigen kind (in geval van de wettelijke vertegenwoordiger). En dan ook alleen als de Raphaëlstichting daar toegang toe heeft gegeven. Zo’n dertig cliënten en verwanten kunnen nu via CarenZorgt meekijken in OnsECD.

Het is belangrijk om te weten wat het effect is van het cliëntportaal voor de zorg, voor de cliënten en voor de verwanten. De onderzoeksfase is eind van dit jaar afgerond. Begin 2018 volgt een uitgebreide evaluatie, gebaseerd op de ervaringen uit de pilotgroepen. In de volgende nieuwsbrief wordt u van het vervolg op de hoogte gehouden.

 

Maarten Koenders
“Ik heb meer zicht op hoe het met mijn zus gaat.”

Maarten: “Ik heb vanaf augustus ervaring met CarenZorgt omdat ik het zorgplan van mijn zus moest goedkeuren. Op zich vond ik de ‘papieren route’ ook voldoen, maar goed, dit werkt ook.

Een groot voordeel van CarenZorgt is dat ik nu makkelijk inzage heb in de dagrapportages. Elke dag wordt er verslag gedaan van hoe het met mijn zus gaat. Daar kijk ik nu ongeveer een of twee keer in de maand naar. Door die verslagen achter elkaar te lezen, krijg ik een vollediger beeld dan voorheen.
Vóór CarenZorgt nam ik ongeveer eens in de maand contact op met de groepsleiding om te vragen hoe het ging. Dan krijg je toch meer een momentopname van die dag of een paar dagen daarvoor. Een beeld dat – vanzelfsprekend – ook gekleurd is door degene die je op dat moment aan de lijn hebt.

 

Nu lees ik bijvoorbeeld dat het over een periode van een maand regelmatig voorkomt dat Kirsten moe is. Door zo’n langere periode te bezien, is het beeld vollediger, ook omdat de reportages door verschillende medewerkers zijn geschreven. Ieder heeft toch weer een eigen invalshoek.
Ik kijk nu ook naar de statistiek van haar gewicht. Als zich daar een tendens in aftekent, kan ik daar vragen over stellen.
Je kunt als verwant een bericht voor de groepsleiding achterlaten, maar daar maak ik geen gebruik van; ik bel liever als ik vragen heb.”

 

Krijgt u ook meer inzicht in de zorg?
“Ja, en zeker op het punt van hoe het met haar gaat. Wat ik nog wel mis is terugkoppeling in de rapportages op de acties die in het zorgplan zijn afgesproken. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat mijn zus meer gaat bewegen, en dat er wordt gezocht naar een bewegingsgroepje. Maar ik weet nu niet hoe het daarmee gesteld is.”

 

Heeft u het idee dat u door CarenZorgt ook meer betrokken bent bij de zorg?
“Het is nog wat te vroeg om daar iets over te zeggen. Betrokken voelde ik me al, maar ik merk wel dat het systeem daar zeker aan bijdraagt.”

 

Maarten Koenders is de broer van Kirsten. Kirsten woont op Bertane Zuid (Scorlewald).

 

Merel Wijnbergen
“Ik vind het mooi om te lezen hoe er naar me gekeken wordt als persoon.”

 

Merel: “CarenZorgt bevalt me goed. Ik kijk er een of twee keer per week in. Ik vind het heel handig omdat ik nu zie wat de begeleiding over me schrijft nadat ik bijvoorbeeld een gesprek heb gehad. Als ik daar iets op aan te merken heb, omdat ze me bijvoorbeeld verkeerd begrepen hebben, neem ik meteen contact op en vraag ik om in het verslag iets te veranderen.
Voordeel is ook dat ik altijd de doelen in mijn zorgplan kan raadplegen voor het geval iets vergeten ben.
Maar vooral: ik vind het interessant en ook mooi om in de rappartages te lezen hoe er naar me gekeken wordt als persoon.”

 

Merel Wijnbergen woont op Ferm Rozemarijn.

 

Marja Mulder
“CarenZorgt helpt de kloof tussen professional en verwant te dichten”

Marja: “Laatst had ik een zorgplanbespreking met een verwant. Normaal vertel je je verhaal over de betreffende cliënt, maar ik merkte al snel dat deze verwant goed op de hoogte was doordat zij de rapportages had gelezen in CarenZorgt. Doordat ik niet meer hoefde te informeren, kregen we veel meer een gesprek; er onstond een echte dialoog.
Je komt nader tot elkaar. Ik ervoer dat de de kloof tussen de ‘professional’ en de verwant was verdwenen. Een echte verbetering dus!
Ik heb nog wel een vraag over de privacy. Hoe is het voor een bewoner als je ouders zo kunnen meekijken in wat je elke dag doet? Je hebt toch recht op privacy? Ik weet eigenlijk niet hoe dat geregeld is, dat zal ik eens navragen.”

 

Marja Mulder is woonbegeleider Bertane Noord (Scorewald)

 

 

Voor informatie over de pilot CarenZorgt, stuur een mail naar de projectleiders: Sandra Valkhoff (s.valkhoff@scorlewald.nl) of Koos Bijman (k.bijman@raphaelstichting.nl)

 

 

Terug naar de nieuwsbrief

 

 

 


Klik hier voor het Nieuwsbrieven archief.