Luisteren … en doen!

 

Op 14 december is ons meerjarenplan onder de titel ‘Luisteren … en doen!’ gepresenteerd. Dit plan – we spreken liever van een meerjarenvernieuwings-beweging – is ‘luisterend’ tot stand gekomen door in een aantal bijeenkomsten bewoners, stakeholders, medewerkers en ouders/verwanten zich uit te laten spreken over wensen en verlangens voor de toekomst.

 

De drie puntjes tussen de werkwoorden luisteren en doen, geven een tussenruimte aan waarin luisteren, écht luisteren, zich kan verdiepen. Een ruimte waarin je stil bent en openstaat voor wat er zich aan je voordoet. Los van vooroordelen. Nieuwsgierig. Pas dan kan een volgende stap genomen worden en kan het luisteren overgaan in ‘doen’.

 

Uit de verhalen, ideeën en suggesties kwamen gaandeweg vijf thema’s tevoorschijn: Antroposofie, Kwaliteit van Zorg, Duurzaamheid, Sociaal ondernemen en Wonen, werken, vrije tijd. Deze thema’s zullen in de komende jaren volop in de aandacht staan vanuit een actief luisterende houding.

 

‘Open de ruimte’ was de titel van het vorige meerjarenbeleidsplan. Wekken, onderzoeken, ondernemen en ondervinden waren de kernwoorden die de organisatie hebben geholpen de veranderingen in de wereld om ons heen flexibel tegemoet te treden.
Bijna ongemerkt zijn deze werkwoorden in de afgelopen jaren deel geworden van onze basishouding. Hun kracht hebben we ons eigen gemaakt en ze bieden ons een richting in het sterk veranderende landschap van de zorg. Ze liggen aan de basis van het ontstaan van nieuwe initiatieven en hebben tot positieve veranderingen geleid.
We hebben geleerd geduld te hebben, iets niet te weten en het met elkaar durven uithouden om de ruimte te openen waarin het nieuwe “ wat worden wil” zich kan laten zien.
Dit deden we met succes.

De beweging die is ingezet gaat door, daar bouwen we op verder.

 

Er zijn papieren exemplaren van ‘Luisteren … en doen!’ te verkrijgen op onze locaties.
U kunt ook een exemplaar aanvragen via luisteren@raphaelstichting.nl

 

Om onze meerjarenvernieuwingsbeweging ‘Luisteren … en doen!’ te downloaded, klik hier (A5 versie) , of klik hier (A4 versie)

 

 

Terug naar de nieuwsbrief

 

 

 


Klik hier voor het Nieuwsbrieven archief.