Kijken naar kunst

 

“Met het kijken naar kunst komen bewoners heel snel in de laag van de beleving.”

 

Saskia is al jarenlang en in diverse functies werkzaam op Midgard: als invalkracht, groepsleider, werkplaatsleider en sinds kort coördinator van de werkplaatsen. Daarnaast is zij kunstzinnig therapeute. Als zodanig raakte zij betrokken bij de beeldende projecten van ‘Kunst met Plezier’, een stichting die door Maud – werkzaam op Breidablick – is opgezet. Saskia is volgens Maud tijdens deze projecten een onmisbare ondersteunende kracht.

 

‘Kunst met Plezier’ heeft zich tot doel gesteld om mensen met een verstandelijke beperking de kans te geven actief deel te nemen aan kunstzinnige activiteiten, zoals beeldende kunst, poëzie en muziek.

In de afgelopen jaren hebben bewoners van ondermeer Breidablick en Midgard aan meerdere projecten van deze stichting deelgenomen.

 

Hoe is dit museumproject ontstaan?
Saskia: “We merkten dat als we in het kader van een eerder project een museum bezochten, dat dat heel veel losmaakte bij bewoners. Ze hebben een enorme eerbied en belangstelling voor de schoonheid van de kunst.
Daarbij leefde bij bewoners van Midgard een vraag om weer eens naar een museum te gaan (dat deden we ‘vroeger’ namelijk geregeld). Dat gecombineerd, leidde tot dit project waaraan – naast bewoners van Midgard – ook bewoners van Breidablick en Croon en Bergh deelnamen. Tien in totaal.”

 

Wat hield het project in?
“Vier museumbezoeken en vier workshops die daarop volgden om met hetgeen we hadden gezien, zélf aan de slag te gaan. We hadden van te voren bij elke tentoonstelling een paar kunstwerken geselecteerd waar we uitvoerig bij stil wilden staan.
Door het samen kijken vanuit de vraag: wat zíe je hier nu eigenlijk en door het met elkaar uitwisselen van wat je hebt waargenomen, ontstaan erg leuke gesprekken. Ieder ziet natuurlijk weer wat anders.

 

Er was een sterke betrokkenheid. Een mooi voorbeeld: we waren in het Stedelijk Museum voor een tentoonstelling over Mondriaan en De Stijl en we stonden voor een heel groot Pop-Art schilderij van Roy Lichtenstein. Een van de deelnemers nam daar het woord en ondersteunde zijn verhaal met grote gebaren: ’Kijk naar deze kleur! Naar dat rood! Dat is de kleur van Mars en van Tor! Hij ging daar uitvoerig vertellen wat hij allemaal zag en beleefde. Bezoekers bleven staan om te luisteren!

 

In het Cobra museum keken we naar een beeld; een soort grote boomwortel. Daar stelden we ook de vraag: wat voor geluid zou dit beeld maken? Toen begon een deelnemer naar aanleiding van dat kunstwerk te dansen. Daar merk je aan dat je met bewoners heel snel in de laag van de beleving kunt komen. Van de puurheid en oorspronkelijkheid. En dan merk je ook dat die zogenaamde Kunst met een grote ‘K’ ook voor onze bewoners heel toegankelijk is.

 

We hadden ook een paar mensen met niet aangeboren hersenletsel in de groep. Eén van had veel met het werk van Mondriaan en De Stijl, maar niet zoveel met Cobra. Bij de ‘Cobra-workshop’ wist hij een mooie combi te maken van die twee totaal verschillend werelden; een Cobra-beeld in de stijl van De Stijl. Toen we dat tijdens de evaluatie ook zo benoemden, was hij zó geraakt… ik krijg daar nog kippenvel van als ik er aan terugdenk. Dan merk je dat hij zich zo gezien voelt in zijn ‘gezonde stuk’ van vóór zijn ongeluk, wat nog zo in hem leeft en wat hij zich ook nog herinnert. Zo’n kunstwerk geeft hem de mogelijkheid om daar weer bij te kunnen.”

 

Krijgt het project vervolg?
Hangt af van de financiering. Een deel van de kosten wordt betaald door de deelnemers en een ander deel door de fondsen. Leuk te vermelden is dat we voor dit project een pitch hebben gehouden voor leden van de Rabobank Alkmaar die mochten kiezen tussen een aantal goede doelen. Daar werden we tweede en dat betekende een bijdrage van 1500 euro!
Als ouders of bewoners interesse hebben kunnen ze altijd een mail sturen naar info@kunstmetplezier.nl.

 

O.. Wat ik nog wil zeggen is dat de hulp van vrijwilligers en verwanten heel erg veel toevoegde aan dit project. Niet alleen omdat we anders nooit een museum hadden kunnen bezoeken met zoveel mensen, maar vooral omdat er zulke leuke interacties plaatsvonden.”

 

Voor meer informatie, kijk op www.kunstmetplezier.nl

 

 

Terug naar de nieuwsbrief

 

 

 


Klik hier voor het Nieuwsbrieven archief.