Installatie Centrale Cliëntenraad Verwanten

Op 9 november 2017 ondertekenden het bestuur en afgevaardigden vanuit de cliëntenraden van de verschillende instellingen een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Daarmee werd de Centrale Cliëntenraad geïnstalleerd, of meer precies: de Centrale Cliëntenraad-Verwanten.

 

De installatie van de Centrale Cliëntenraad-Bewoners zal naar verwachtingen eind juni plaatsvinden. De afgevaardigden van de diverse bewonersraden gaan nog een traject doorlopen voordat het zover is. Beide cliëntenraden (die samen de Centrale Cliëntenraad gaan vormen) zullen zo’n twee keer per jaar ook samen vergaderen.

 

Remco Bakker benadrukte in zijn openingswoord het belang van deze samenwerking omdat hiermee een belangrijk stap wordt gezet om meer aan te kunnen sluiten bij vragen die bewoners ons stellen.
Na de ondertekening werd een kaars aangestoken die mee werd genomen naar de eigen instelling om zo met anderen te kunnen delen wat hier had plaatsgevonden.

 

Ook al was er nog geen sprake van een officiële installatie van de Centrale Cliëntenraad-Bewoners, toch wilden de afgevaardigden van de bewoners-raden van de instellingen, hun wensen met betrekking tot de samenwerking al kenbaar maken. Daartoe kreeg het bestuur een heuse SOK overhandigd. Elke cliënt stopte daar één voor één een wens in voor de toekomstige samenwerking en sprak deze hardop uit: “Mooie ontmoetingen”, “Licht voor mensen”, “Liefde”, “Meer naar elkaar kijken en luisteren”, “Een behouden vaart” en: “Iedereen telt”.

 

Een van de aanwezigen: “Verwanten zijn goed met het hoofd, bewoners zijn goed met het hart. Daarom is het zo belangrijk dat zij sámen de nieuwe cliëntenraad vormen.”

 

 

Terug naar de nieuwsbrief

 

 

 

 


Klik hier voor het Nieuwsbrieven archief.