Midgard is een woon- en werkgemeenschap in Tuitjenhorn, Noord-Holland, waar meer dan 100 jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking wonen, naar school gaan, werken en een bloeiend gemeenschapsleven onderhouden.
Er zijn kleine woongroepen. De meeste huizen zijn gegroepeerd rond het centraal gelegen plein. De werkplaatsen zijn verspreid over het grote en mooie terrein. Aan alle bewoners wordt vraaggericht werk en/of dagactiviteit geboden.

Er is ook plaats voor cliënten van buiten Midgard om in de werkplaatsen te werken.
Kinderdagcentrum de Appelboom maakt onderdeel uit van Midgard.

Midgard levert zorg aan cliënten met een indicatie voor verblijf, dagbesteding of dagbehandeling in groepsverband op basis van:
– Zorg In Natura (ZIN)
– Persoons Gebonden Budget (PGB)
– Contractzorg (onderaanneming)

Wonen
Midgard levert zorg aan cliënten met de volgende indicaties:
VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (eerder VG4)
VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (eerder VG5)
VG wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (eerder VG6)
VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (eerder VG7)
VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (eerder VG8)
LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (eerder LG7)

Bij het maken van een juiste match tussen vraag van cliënt en aanbod op Midgard worden ook locatie-specifieke inclusie- en exclusiecriteria gebruikt.

Dagbesteding
Op Midgard wordt voor volwassenen en kinderen een passende VG-dagbesteding geboden. Dit op grond van een indicatie BG-GRP (dagbesteding begeleiding in groepsverband).

De dagbesteding voor volwassenen is geopend op maandag t/m donderdag van 9-16 uur en op vrijdag van 9-12 uur (totaal 9 dagdelen). Jaarlijks worden de collectieve sluitingsdagen bepaald. Het kinderdagcentrum (KDC) is geopend op maandag t/m vrijdag van 9-15.30 uur. Het heeft een collectieve zomersluiting en is gesloten tijdens de feestdagen.

In- en exclusiecriteria
KDC De Appelboom biedt passende dagbesteding aan kinderen met een VG of LG indicatie, kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende beperkingen. In de praktijk: kinderen met een VG 4, 5, 6, 7 of 8 en/of LG 7. In termen van dagbesteding: midden en zwaar.

Voor omschrijvingen van de diverse indicaties voor wonen en dagbesteding, klik hier

Jaarlijks worden er met het Zorgkantoor Noord-Holland Noord afspraken over de dagbesteding en het aantal ZZP’s gemaakt.

Kosten voor aanvullende dienstverlening
Er is sprake van enige aanvullende kosten voor dienstverlening conform landelijke normen ( o.a. waskosten). Midgard is een instelling met een antroposofische identiteit, die o.a. tot uitdrukking komt in een cultureel- en vrijetijdsaanbod. Hiervoor geldt een bijdrage van € 22,50 per maand