Terug naar Hoofdpagina

Referentiekader Grensoverschrijdend Gedrag (GOG)


In 2019 heeft het bureau Optimale samenwerking een onderzoek gedaan naar de oorzaken van GOG-incidenten. Hieruit zijn zeven leidende principes naar voren gekomen. Op basis van deze leidende principes heeft een werkgroep werkgroep onder begeleiding van ‘Optimale Samenwerking’ het GOG-protocol geëvalueerd en begin 2021 is een referentiekader GOG opgeleverd. Hierin zijn alle processtappen beschreven en welke acties per stap ondernomen moeten worden.

Dit heeft aanleiding gegeven om het GOG-protocol aan te passen en de aandachtsfunctionarissen GOG en seksualiteit beter te positioneren en dwarsverbanden te organiseren door de gehele organisatie met het doel deskundigheidsbevordering op het gebied van seksualiteit en GOG. De aandachtsfunctionarissen gaan zich o.a. bezighouden met de implementatie van- en communicatie over het nieuwe GOG-protocol en referentiekader binnen de instellingen. Ook gaan zij zich bezighouden met de registratie van GOG-incidenten, risicoanalyse en dossiervoering om daarmee de kans op herhaling in de toekomst te voorkomen. Tegelijkertijd wordt de Visie op vriendschap, intimiteit en seksualiteit opgeleverd die in 2020 is geschreven.

Ook wordt in 2021 de (wegens Covid-19) uitgestelde scholing seksualiteit opgepakt. Uiteraard is hier, bij de teams die betrokken zijn geweest bij de meldingen, reeds uitvoering aan gegeven.

Het referentiekader GOG:

Terug naar Hoofdpagina