Terug naar Hoofdpagina

Leeswijzer

Om de lezer enig idee te geven welke informatie waar te vinden is, volgt hier een opsomming:

  • Hoofdstuk 2 geeft eerst een beknopt beeld van de kwaliteit van zorg (conclusies) en daarna de keuzes die het bestuur gemaakt heeft ten aanzien van kwaliteitsverbetering (geprioriteerde verbeteringen). In hoofdstuk 2 zijn ook de verslagen van het intern beraad met de CCR en de COR opgenomen, alsook het verslag van de externe visitatie.
  • In hoofdstuk 3 wordt langs de pijlers uit de meerjarenvernieuwingsbeweging beschreven wat er is gedaan en gerealiseerd en wat er verbeterd kan worden. In principe wordt het verhaal verteld vanuit het perspectief van de Raphaëlstichting als geheel, waarbij op onderdelen wordt ingezoomd op specifieke situaties op de verschillende locaties. De pijlers waarlangs dit hoofdstuk is opgebouwd zijn: Luisteren, Antroposofie, Wonen werken en vrije tijd, Sociaal ondernemen en Duurzaamheid.
  • Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de kwaliteit van het werk, zoals dat – om een voorbeeld te noemen – zichtbaar is geworden bij de teamreflecties.
  • In hoofdstuk 5 vindt u een terugblik en toelichting op de financiële resultaten/jaarrekening.
  • In hoofdstuk 6 vindt u achtergrondinformatie

Handig om te weten:

  • De oranje tekst is altijd een link naar meer informatie.
  • Youtube filmpjes worden gestart en gepauzeerd/gestopt door op de afbeelding te klikken. Liever het filmpje in groot formaat kijken? Klik dan op het Youtube logo.

Terug naar Hoofdpagina