Terug naar Hoofdpagina

Wat komt er allemaal kijken bij een lockdown op Iambe

Er is ingezet op fysieke aanpassingen zoals:
– Plexiglas op de tafels zodat iedereen als het ware in een plexiglas hokje zit (bij de textiel werkplaats en de bakkerij), plexiglas bij de toonbanken in de winkels.
– Mondmaskers of faceshields zijn vanaf mei ingevoerd in de bakkerij, toen de deelnemers daar weer begonnen met werken, omdat afstand houden binnen de bakkerij niet altijd lukt. Ook op de andere locaties werden mondmaskers of faceshields gebruikt op het moment de 1,5 meter afstand niet te handhaven was. Sinds de mondkapjesplicht worden in de winkels continu mondmaskers of faceshields gedragen en in de textielwerkplaats en tuin op het moment dat iemand binnen loopt.
– Er zijn voor alle locaties in de verschillende ruimtes luchtreinigers aangeschaft.
– Op alle locaties staat bij binnenkomst desinfectie gel.
– In de winkel liggen alcohol preps bij de pin-automaat voor de klanten.
– Deelnemers en medewerkers nemen zelf de lunch mee om besmetting te verkleinen.
– Alle oppervlakten en deurknoppen worden regelmatig schoongemaakt met desinfectie middelen.

Aanpassing met betrekking tot gedrag:
– Steeds handen wassen.
– Niezen of hoesten in de elleboog.
– Geen handen schudden of andere fysieke aanraking, met uitzondering van hulp bij ADL door de medewerker (deze draagt dan een mondkapje).
– De deelnemers wordt bij het begin van de dag gevraagd of ze geen last hebben van klachten. Is dit het geval dan worden ze naar huis gebracht.
– Steeds worden de deelnemers, indien nodig, herinnert aan de 1,5 meter regel.
– Bij klachten worden medewerkers of deelnemers eerst getest en wachten thuis de uitslag af.
– Bij een positieve test gaat iedereen die met deze persoon in aanraking is geweest 5 dagen in quarantaine en wordt vervolgens getest.

Aanpassingen tijdens de eerste lockdown:
– Er is voor de deelnemers na de eerste week van lockdown digitale dagbesteding opgezet. Deze digitale dagbesteding is doorgelopen tot eind juli. Vanaf eind mei zijn deelnemers weer gaan werken bij Iambe maar in een opbouw van kleine groepen naar de hele dagbesteding formatie. In de tijd dat er gedeeltelijk dagbesteding mogelijk was liep de digitale dagbesteding door.
– Er zijn op dit moment nog steeds deelnemers die niet naar Iambe komen uit angst op een besmetting. Met deze deelnemers hebben we structureel contact, via bezoek of digitaal. Er zijn ook deelnemers die zijn gestopt vanwege angst op besmetting.
– Op het moment dat een deelnemer in lockdown is vanwege een positieve testuitslag of een verplichte quarantaine is er telefonisch en of digitaal contact.

Aanpassingen met betrekking tot de commerciële verkoop:
– De coronacrisis heeft tot gevolg dat de kantoren leeg zijn en restaurants nu al een hele tijd zijn gesloten. Kinderdagverblijven zijn sinds kort weer geopend. In de winkels van Iambe kunnen klanten naast het brood en kleinbrood alleen nog koffie en broodjes via take-away meenemen. Ze kunnen dit sinds een tijd niet meer in de winkel zelf nuttigen. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de commerciële omzet is weggevallen. De winkel op het van der Helstplein loopt desondanks erg goed. Bij de winkel in de Bilderdijkstraat is er echt een terugval.

Terug naar Hoofdpagina