Terug naar Hoofdpagina

Innovatieprojecten zorgkantoor

Voor de zorginkoop 2021 stelden de zorgkantoren aan zorgaanbieders de vraag om innovatieprojecten te ontwikkelen. Binnen de Raphaëlstichting hebben de verschillende locaties samen voorstellen geïnventariseerd die uitvoerbaar zouden zijn en de cliënten of medewerkers ten goede zouden kunnen komen.
Doordat de VGN met een aantal andere zorgaanbieders een kort geding had aangespannen tegen het zorginkoopbeleid 2021-23, besloot de rechter uiteindelijk dat dit zorginkoopbeleid niet rechtmatig was en hoefden deze projecten toch niet ingediend te worden bij de zorgkantoren.

Twee projecten zijn evengoed wel voortgezet, te weten dagrapportage middels spraakherkenning en medicatie digitaal aftekenen via ONS-Nedap. De eerste verkenningen met de spraakherkenning geven nog geen antwoord of deze vorm van rapporteren ook daadwerkelijk eenvoudiger is in de praktijk. Aan het digitaal aftekenen van medicatie zitten nog wel wat haken en ogen in de software. We hopen hier samen met de apotheker en Nedap in 2021 een oplossing voor te vinden.

Ook het Crisis en Ondersteuningsteam (COT) Noord Holland Noord zal verder worden opgepakt in overleg met collega zorgaanbieders omdat dit ook de wens is van het ministerie VWS.

Terug naar Hoofdpagina