Terug naar Hoofdpagina

Caren

Na de invoering van het elektronisch cliëntendossier OnsECD van Nedap (in 2016), heeft de Raphaëlstichting gekeken naar mogelijkheden om een cliëntportaal beschikbaar te stellen aan cliënten en verwanten. Belangrijke redenen voor deze stap waren het (nog meer) centraal stellen van de cliënt of diens vertegenwoordiger, want hij/zij heeft via het cliëntportaal zelf inzage in delen van het dossier. Dat beoogt de afstand tussen de cliënt en de zorg kleiner te maken waardoor ze samen oprecht ‘partners in zorg’ kunnen zijn.

Gekozen is voor CarenZorgt (nu Caren), zoals het cliëntportaal van OnsECD tot 2020 genoemd werd, omdat dit systeem ook door Nedap wordt aangeboden en zich eenvoudig laat koppelen met OnsECD. Een sterk punt is de mogelijkheid om een nieuw zorgleefplan via Caren, dus digitaal, goed te kunnen keuren. Met letterlijk één druk op de knop kan een cliënt of diens vertegenwoordiger het zorgleefplan inzien en goedkeuren. Dat scheelt een heleboel werk.
Bovendien was en is er veel ervaring met dit cliëntportaal bij andere zorgorganisaties. Ten tijde van het onderzoek is ook dat onderzocht. Diverse zorgorganisaties die vergelijkbaar zijn met de Raphaëlstichting zijn ons voorgegaan en gebruiken Caren; met positieve ervaringen.

In de zomer van 2020 is actie ondernomen om Caren versneld uit te rollen op verzoek van de cliëntenraad in verband met corona. Daarvoor zijn op bijna alle locaties zoomsessies gehouden om uitleg te geven. Begin 2021 zal ook op de laatste locatie deze zoomsessies nog worden gehouden.

Momenteel zijn er ruim 300 aansluitingen tussen een dossier van een cliënt in OnsECD en Caren. Dat is verdeeld over alle instellingen van de Raphaëlstichting, waarbij sommige instellingen relatief veel aansluitingen kennen en andere instellingen minder. Bij Rozemarijn in Haarlem zijn zelfs bijna alle cliënten (of hun verwanten) aangesloten op Caren. Vooral bij de kindergroepen is dit een uitkomst voor de ouders.

Ook is in 2020 gestart met de Caren-key users. Medewerkers op de locaties die als een ambassadeur en intermediair voor Caren kunnen dienen. Nieuwe ontwikkelingen binnen Caren zullen met hen worden besproken zodat zij hun achterban weer kunnen informeren.

Caren is nog volop in ontwikkeling. Begin 2021 wordt “Mijn Verhaal” geïntroduceerd, waarmee cliënten en verwanten de mogelijkheid hebben om zelf informatie toe te voegen aan het dossier. Ook komen er steeds meer mogelijkheden voor het toevoegen en delen van verschillende soorten documenten.

Al met al draagt Caren daadwerkelijk bij aan de communicatie tussen zorg en cliënt of cliëntvertegenwoordigers (verwanten, ouders, broers/zussen). Zeker in deze coronatijd is Caren een goed bruikbaar hulpmiddel om te voorkomen dat de afstand tussen zorg en cliënt(vertegenwoordigers) steeds groter wordt door beperkingen aan het bezoek. Het aantal aansluitingen zal zeker nog groeien want tot nu toe is bij ongeveer een kwart van alle cliënten Caren actief. Vergeleken met andere zorginstellingen is dat helemaal geen slechte score; bovendien telt de Raphaëlstichting veel cliënten die al vele jaren woonachtig zijn bij een instelling en dus zijn de ouders/verwanten veelal op leeftijd.

Het is nu aan de zorgmedewerkers om in de contacten met cliënten en hun verwanten Caren te promoten. In 2021 zal nog extra aandacht worden besteed aan het promoten van Caren zodat nog meer cliënten/ verwanten kunnen aansluiten.

Terug naar Hoofdpagina