Op elke locatie van de Raphaëlstichting is een vertrouwenspersoon voor cliënten.
 Bij hem of haar kunt u terecht voor een gesprek. De inhoud van het gesprek is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon bespreekt met u welk stappen genomen kunnen worden en ondersteunt u bij het nemen van die stappen.

Dit kan hij/ zij doen door:
– de klacht te verhelderen,
– informatie te geven over hoe en waar u een klacht kunt indienen;
– u te helpen de klacht op papier te zetten;
– een gesprek te regelen met betrokkenen.

Voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen cliënten, klik hier.

Voor cliënten die onder de Jeugdwet vallen is een vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp) toegewezen.

Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersoon van het AKJ.
Klik hier voor meer informatie op de website van het AKJ.