Op elke locatie van de Raphaëlstichting is een vertrouwenspersoon voor cliënten.
 Bij hem of haar kunt u terecht voor een gesprek. De inhoud van het gesprek is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon bespreekt met u welk stappen genomen kunnen worden en ondersteunt u bij het nemen van die stappen.

Dit kan hij/ zij doen door:

  • de klacht te verhelderen,
  • informatie te geven over hoe en waar u een klacht kunt indienen;
  • u te helpen de klacht op papier te zetten;
  • een gesprek te regelen met betrokkenen.

Er zijn 2 soorten vertrouwenspersonen beschikbaar die beide ander soortige onderwerpen behandelen:

  1. Vertrouwenspersonen die alleen het onderwerp “Onvrijwillige zorg” behandelen. Deze personen noemen we CVP-Wzd en zijn in dienst van Zorgstem.
  2. Vertrouwenspersonen die alle andere onderwerpen behandelen.

Omdat voorafgaand aan de vraag niet altijd duidelijk is welk onderwerp het betreft kunnen cliënten voor al hun vragen terecht bij beide vertrouwenspersonen. Echter, indien duidelijk is wat het onderwerp betreft dient naar de juiste vertrouwenspersonen door verwezen te worden.

Voor de contactgegevens van de vertrouwenspersonen cliënten, klik hier.

Voor cliënten die onder de Jeugdwet vallen is een vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulp) toegewezen.

Klik hier voor meer informatie over de vertrouwenspersoon van het AKJ.
Klik hier voor meer informatie op de website van het AKJ.