U kunt besluiten tot het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.
 Uw klacht wordt bekend gemaakt bij de eindverantwoordelijke van de instelling (beklaagde) en het bestuur van de Raphaëlstichting.
 De beklaagde wordt in de gelegenheid gesteld een schriftelijk verweer in te dienen bij de klachtencommissie, waarvan het bestuur en de indiener een afschrift ontvangen. 
De klachtencommissie streeft ernaar binnen tien weken aan te geven wat haar oordeel is. Zij kan – om tot een oordeel te komen – tot een hoor-wederhoor van partijen overgaan. Op basis van dit oordeel brengt zij advies uit aan de instellingsdirectie.
 Het bestuur volgt en beoordeelt hoe de instelling met het advies van de klachtencommissie omgaat.

Lees meer over:

Adres: Secretariaat Raphaëlstichting, t.a.v. klachtencommissie, Postbus 28, 1870 AA Schoorl.