Allereerst kunt u uw klacht natuurlijk bespreken op de instelling zelf. Dit gebeurt door bespreking van de klacht met de persoonlijke begeleider (mentor), diens leidinggevende, iemand van de instellingsleiding of iemand van het bestuur van de Raphaëlstichting. Vaak werkt zo’n gesprek verhelderend en komt u samen tot een oplossing van het probleem.

Adres: uw eigen instelling.