De onafhankelijke landelijke geschillencommissie van de VGN/Actiz bestaat uit een voorzitter (rechter/jurist) met twee deskundige onafhankelijke leden.
De geschillencommissie is bevoegd over een geschil een uitspraak te doen, alsmede een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot en met een totaalbedrag van € 25.000,–. De commissie doet dit door in een dergelijk geschil een bindend advies uit te brengen of door een schikking tussen partijen te bevorderen.

De commissie zetelt in Den Haag maar gaat regionaal werken. Als het voor de cliënt onoverkomelijk is om naar de regionale zittingplaats te komen, kan de commissie ook op verblijfslocatie van de cliënt komen.

Adres: www.degeschillencommissiezorg.nl