Iedere cliënt heeft recht op de hulp van een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner staat naast de cliënt, denkt mee en betrekt waar mogelijk het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in de buurt van de cliënt. Op de website van het zorgkantoor staat informatie over de cliëntondersteuning.

U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen. Vervolgens kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.
Adres: zie de website van uw eigen zorgkantoor of ga naar www.zorgbelang-nederland.nl of www.mee.nl.