De Appelboom biedt in verschillende groepen een gevarieerd dagprogramma aan. Elke dag is er een gemeenschappelijke activiteit, zoals volksdansen, muziek maken en toneel spelen.

KDC De Apppelboom _ muziek

 

In de Jonathan-groep staan omhulling en verzorging centraal. De kinderen en jongvolwassenen kunnen zich spelenderwijs ontwikkelen. En omdat het leven hierbij het grote voorbeeld is bieden wij ze een huiselijke situatie, waarin allerlei dagelijkse handelingen kunnen uitnodigen tot nabootsing. Zo wordt er broodjes gebakken, appelmoes gekookt, geveegd, gesopt en ook de planten worden verzorgd. Door deze handelingen kan het bewegen geoefend worden. Niet iedereen kan even actief meedoen. Bij sommigen zal de nadruk vooral liggen op het ervaren van materie, het ervaren van het eigen lijf en een basaal hanteren van voorwerpen. Dit alles wordt doorweven met liedjes versjes en dans al of niet begeleid door muziekinstrumenten, die er mede voor kunnen zorgen dat er een sfeer van plezier en vreugde ontstaat.

KDC De Appelboom Tuitjenhorn _ werkplaats

 


In de Karmijn-groep wordt een duidelijk gestructureerd dagprogramma aangeboden. Ook hier wordt de huiselijke situatie als uitgangspunt genomen.

In de Odin-groep is de aandacht meer gericht op de buitenwereld. Er wordt kennis gemaakt met tuinieren en verschillende ambachtstechnieken, zoals houtbewerking en vilten.