Voor aanmelding is het van belang dat er een zogeheten indicatiebesluit komt. In diverse steden is een CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) gevestigd. Het CIZ beoordeelt of iemand zorg nodig heeft en welk type zorg dat is. Een indicatie is nodig om in aanmerking te komen voor een AWBZ-voorziening. Zie ook www.ciz.nl.

Voor de indicatie moeten formulieren worden ingevuld. Daarop kunt u aangeven welke zorgaanbieder u verkiest en soms ook of u zelf budgethouder wilt worden (dus een Persoonsgebonden Budget – PGB – wilt hebben).
Ondersteuning hierbij kunt u krijgen van de organisatie MEE (voorheen SPD). Deze is o.a. gevestigd in Alkmaar (zie ook www.mee.nl).

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Midgard, info@midgard.nl of tel.: 0226-393944.
Kijk ook op de website van Midgard, klik hier.