Raphaëlstichting
Luisteren .. en doen!
De meerjarenvernieuwingsbeweging 2017 – 2020 van de Raphaëlstichting is ‘luisterend’ tot stand gekomen door in een aantal bijeenkomsten bewoners, stakeholders, medewerkers en ouders/verwanten zich uit te laten spreken over wensen en verlangens voor de toekomst.
Uit de verhalen, ideeën en suggesties kwamen gaandeweg vijf thema’s tevoorschijn: Antroposofie, Kwaliteit van Zorg, Duurzaamheid, Sociaal ondernemen en Wonen, werken, vrije tijd. Deze thema’s zullen in de komende jaren volop in de aandacht staan vanuit een actief luisterende houding.

Om ‘Luisteren … en doen!’ te downloaded, klik hier (A5 versie) , of klik hier (A4 versie)

Breidablick
klik hier voor de brochure van Breidablick
klik hier voor de folder van zorgboerderij Artemis
klik hier voor de folder van Ygdrasil

Iambe
klik hier voor de folder
klik hier voor de flyer van de Bilderdijkstraat

Midgard
klik hier voor de brochure van Midgard
klik hier voor de brochure van De Appelboom
klik hier voor de folder voor vrijwilligers
klik hier voor de folder van de cliëntenraad

Rozemarijn
Kinderdagcentrum Ontdek je talenten 
Wonen  Samen leven, betekenis hebben voor elkaar, omgeving verzorgen
Logeren  Werken in de moestuin, klusjes in huis, erop uit, plezier maken
Mijn werk  Op de werkplaats, in de wijk, voor een ander, een ambacht leren
Een eigen plek  De weg naar zelfstandigheid, op eigen benen, met mensen om je heen
Werk aan de winkel  Werken in de bakkerij, met elkaar een vak leren, in je eigen tempo
Ondersteuning thuis  Inleven in de sfeer van het gezin, meedenken over opvoedingsvragen

Rudolf Steiner Zorg
Klik hier voor de brochure van Rudolf Steiner Zorg
klik hier voor de folder over VG-zorg

Scorlewald
klik hier voor de brochure van Scorlewald
klik hier voor de brochure ‘Werken op Scorlewald’
klik hier voor de folder van Scorlewald
klik hier voor de folder van Fermento
klik hier voor de folder van Feniks
klik hier voor de folder van Oosterheem
klik hier voor de folder van zorgkwekerij Croon en Bergh
klik hier voor flyer over dagbesteding Dijkgatshoeve

 

Proefschrift
Op 6 december 2011 verdedigde Pim Blomaard, voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Raphaëlstichting, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn proefschrift ‘Beziehungsgestaltung in der Behindertenhilfe’ met als ondertitel: ‘Zur Berufsethik der Betreuung’.

Het proefschrift gaat over de persoonlijke relatie als kern van de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. De dissertatie werd begeleid door Prof.dr. Hans Reinders, hoogleraar ethiek aan de faculteit der Godgeleerdheid en als bijzonder hoogleraar houder van de Bernard Lievegoed Leerstoel, ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Antroposofsiche Zorgaanbieders.
Het proefschrift is op te vragen via info@raphaelstichting.nl
Klik hier voor de Nederlandse samenvatting.

In februari 2017 werd Pim Blomaard door de NVAZ en VU aangesteld als hoofdonderzoeker van het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum. Daarnaast is hij als bestuursadviseur Inhoudelijke Ontwikkelingen parttime aan de de Raphaëlstichting verbonden.