Groepsleiders – Scorlewald (Schoorl)

Scorlewald is een antroposofische zorginstelling in Schoorl. Zinvol werk, gemeenschapsvorming en een rijk cultureel leven staan er hoog in het vaandel. Scorlewald heeft 19 ambachtelijke werkplaatsen waar ook mensen die van buiten de instelling komen, in werken. De instelling is HKZ – gecertificeerd en maakt deel uit van de Raphaëlstichting.

De bewoners en medewerkers van Lohengrin zoeken per 15 oktober 2017

Twee Groepsleiders M/V (20-25 uur per week)

Lohengrin is onderverdeeld in woongroepen Oost en West. Op beide groepen wonen zes bewoners intern en zijn er twee appartement bewoners die bij de groep horen. Structuur is belangrijk voor de bewoners van Lohengrin. Zowel het begeleiden als de verzorging zijn belangrijke aspecten. Het merendeel van de bewoners is 50+. Er is grote diversiteit zowel in de mate van beperking als in de behoefte aan begeleiding.

Het team van Lohengrin heeft de volgende kernwaarden voor het huis benoemd: Verbinding, Autonomie, Beweging, Plezier, Ontwikkeling, Liefdevol

Wij vragen iemand die:
• flexibel kan inspelen op de wisselende hulpvragen van de bewoners
• het vergroten van de autonomie van bewoners en medewerkers als uitgangspunt heeft
• zich kan verbinden met de groep en het team
• enthousiast is en kan motiveren
• kennis heeft op het gebied van antroposofie, of anders de bereidheid heeft om vanuit deze waarden te werken
• zelfstandig kan werken en ondersteunend aan mentor taken van woonbegeleider
• goede sociale vaardigheden bezit
• een MBO-zorgopleiding heeft behaald niveau 3/4 of bezig is met de MMZ opleiding

De complete functieomschrijving kan opgevraagd worden bij Medewerkerszaken.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-Gehandicaptenzorg.
De functie van woonbegeleider wordt ingeschaald volgens FWG 35.
Informatie over deze vacature kunt u opvragen bij Marjan Zevenbergen of Jess van der Jagt. telefoon: 072-5099415

Sollicitaties kunt u tot 25 november 2017 richten aan: medewerkerszaken@scorlewald.nl

Voor meer informatie: www.scorlewald.nl en www.raphaelstichting.nl