Directeur – Breidablick (Middenbeemster)

Breidablick is een woon- en werkgemeenschap in Middenbeemster voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Er wordt ook verpleeghuiszorg geboden, evenals begeleiding aan jongvolwassenen die zelfstandig wonen.
Breidablick maakt deel uit van de Raphaëlstichting, een antroposofische zorgaanbieder in Noord- en Zuid-Holland

De Raphaëlstichting zoekt voor Breidablick een

Directeur v/m (0.8 – 1.0 fte)
die op een coachende wijze leiding kan geven en ook ondernemend is. Iemand die kansen ziet en anderen stimuleert die te benutten.

Breidablick is een organisatie in beweging. Je hebt een belangrijke taak aangaande de consolidatie en verdere doorontwikkeling van de instelling. Breidablick hecht veel belang aan het versterken van de driehoeksrelatie cliënt-begeleider-verwant. De nadruk ligt op het vergroten van de zeggenschap en eigen regie van de cliënt. Verwanten worden in dit proces nauw betrokken.

De functie
Je weet wat de beweging in de (intramurale en extramurale) gehandicaptenzorg nodig heeft, weet hierin kansen te benutten en risico’s te herkennen en weet van daaruit de dienstverlening van Breidablick te innoveren en te vertalen naar realistische plannen, concrete stappen en positieve resultaten.
Je bent integraal verantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie die betrekking heeft op het zorgaanbod, het beleid, de budgetten, de producten en de productiviteit, de medewerkers, de kwaliteit, de marketing van producten en diensten en voor de managementinformatie binnen Breidablick.
Je werkt met een eigen begroting en bent resultaatverantwoordelijk. Verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Bestuur. Besturing vindt plaats op basis van een meerjaren beleidsplan en daaraan gekoppelde begroting; een en ander binnen de vastgestelde centrale kaders, aansluitend op het centrale beleid en de vastgestelde visie, missie en strategie van de Raphaëlstichting.
Als directeur geef je leiding aan veertien leidinggevenden. Zij zijn verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering, het kwalitatief en kwantitatief op orde hebben van het personeelsbestand en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg.

Wij vragen
Academisch werk-denkniveau op het gebied van gezondheidszorg en/of bedrijfskunde/bestuurskunde, aangevuld met een relevante voortgezette managementopleiding.
Enkele jaren ervaring in het zelfstandig leiden en professionaliseren van een omvangrijke organisatie en managen van complexe (verander)processen.
Ruime kennis van en ervaring met de gezondheidszorg en bij voorkeur gehandicaptenzorg (intramuraal en extramuraal).
Kennis en ervaring met nieuw- en verbouwprojecten.
Ervaring in en affiniteit met project- en/of programmanagement.
Financiële ervaring is een voorwaarde; kennis van de financieringstructuur en wetgeving in de gehandicaptenzorg is gewenst.

Ben je empathisch en sensitief, verbonden met de antroposofie, gericht op samenwerken en open voor de toekomst? Stuur dan je sollicitatie vóór 19 juni naar: Raphaëlstichting, Postbus 28, 1870 AA Schoorl, t.a.v. Bestuurssecretariaat of mail naar: secretariaat@raphaelstichting.nl.

Informatie over de vacature kun je inwinnen bij de voorzitter Raad van Bestuur, Remco Bakker, tel.: 072 509 90 00.

Salariëring is conform CAO Gehandicaptenzorg, FWG salarisschaal 70, tussen 4000 en 6000 euro per maand bij een fulltime dienstverband.

Kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de data voor de sollicitatierondes. De data zijn: 23 juni (eerste gespreksronde) en 30 juni (tweede gespreksronde).

Klik hier voor het volledige functieprofiel.
Klik hier voor ‘Open de Ruimte’, het meerjarenbeleidsplan 2014 – 2016 van de Raphaëlstichting.
Klik hier voor het Maatschappelijk Jaardocument van de Raphaëlstichting

Klik hier voor het boekje “Raphaelstichting, 40 jaar”