Pas verschenen: ‘Warmte vergt jaren groei’

NIEUW: Het boek ‘Warmte vergt jaren groei’ – de effecten van warmteondersteuning bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen van Astrid van Zon, directeur van kinderdagcentrum Rozemarijn.

Uit de inleiding:
“Deze publicatie is het resultaat van een jarenlang onderzoekstraject op het kinderdagcentrum van Rozemarijn. Het is het warme enthousiasme van Astrid van Zon geweest waardoor het onderzoek kon starten en kon worden voltooid. En dit enthousiasme is gebaseerd op de krachtige ervaring dat kinderen met een meervoudige beperking baat hebben bij ‘verwarming’ van hun ledematen.
Warmte is een bijzonder verschijnsel: het is op twee manieren te ervaren. Uiterlijk door een warmtebron, innerlijk door een inspiratiebron. Warmte doet leven en bewegen, maakt ons menselijk en brengt ons verder in onze ontwikkeling. Als de zorgverlener warmtebron en inspiratiebron tegelijk kan zijn, kan de zorgvrager zich meer mens voelen. Deze publicatie kun je ook lezen als een oproep aan begeleiders en ouders: realiseer je hoezeer we deze kinderen kunnen helpen door hen niet alleen van binnenuit liefde- vol te benaderen, maar ook van buitenaf warmte te bieden.”

Het boek is te bestellen via Rozemarijn door overmaking van € 12,50 naar rekeningnr.: IBAN NL73RABO035.85.27.813, t.n.v. Raphaëlstichting, Schoorl onder vermelding van: Warmte vergt jaren groei’ + uw naam + adres. Kijk ook op:https://www.raphaelstichting.nl/rozemarijn/publicaties/