Persoonlijk Begeleiders – Breidablick (Middenbeemster)

Breidablick is een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Er wordt verpleeghuiszorg geboden, evenals begeleiding aan jongvolwassenen die zelfstandig wonen. Breidablick bestaat uit 8 woonhuizen in Middenbeemster samen op 1 terrein, daarnaast 1 woonboerderij aan de Middenweg te Middenbeemster, 1 zorgtuinderij Ygdrasil te Sijbekarspel en 1 woonboerderij Artemis te Warder. Het is een instelling op antroposofische grondslag.

Wij zijn voor meerdere cliënten per 1 juli 2017 op zoek naar twee:

Persoonlijk Begeleiders m/v
min. 20 uur en max 36 uur per week

Deze Persoonlijk Begeleider is 1 op 1 werkzaam met onze cliënten, en daarnaast werk je ook in groepsverband met cliënten.

Functie-eisen:

  • Je bent in het bezit van minimaal een diploma MMZ 4 of vergelijkbare diploma, zorg gerelateerd.
  • Je hebt Inzicht in de beperkingen die ten grondslag liggen aan agressie / ontremd gedrag en van daaruit kan je nagaan hoe dit gedrag het beste kan worden voorkomen of beperkt.
  • Je kunt onderscheid maken tussen de persoon en zijn gedrag. Daarbij kan je de client (zo mogelijk) wel aanspreken op het gedrag zonder daarbij de persoon te veroordelen.
  • Je kunt reflecteren op eigen normen en waarden en op het effect van het eigen handelen. Daarbij kan horen dat de begeleider weloverwogen concessies doet aan de eigen normen en waarden. Maar daar kan ook bij horen dat de begeleider in staat is de eigen grenzen helder kenbaar te maken en te bewaken om op die manier duidelijke kaders aan te geven voor de client die als “grenzeloos” ervaren kan worden.
  • Je bent in staat eigen regie te behouden / en geven aan de client waar mogelijk.
  • Je kunt goed communiceren, houdt je aan afspraken en bent een teamspeler.
  • Je kunt op planmatige wijze werken en bent in staat om bij te dragen tot het ontwikkelen van een plan dat bijdraagt aan het welzijn van de client.
  • Je hebt ruime ervaring in de zorg, met name op het gebied van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en autisme.

Arbeidsvoorwaarden:
De functie van persoonlijk begeleider wordt conform de CAO-Gehandicaptenzorg ingeschaald volgens FWG 40. Verdere inlichtingen over de functie zijn verkrijgbaar bij Esther Sijm, woonhuisleider, tel. 06-86873933.

Graag je sollicitatiemail, voorzien van recent CV, vóór 25 mei 2017 richten aan Marleen Swart: m.swart@breidablick.nl. Een uitgebreidere functie-omschrijving is per mail op te vragen bij Marleen Swart.